Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен в землището на с. Заберново, м. Лъгът, Бургаска област (КОД Dstr-010/BG)

карта до долмен
Долменът Dstr-010/BG в местността Лъгът е означен със синьо кръстче. Със сини точки са отбелязани другите долмени в района на Калово и Заберново.

 google relief map
Гугъл – Релефна карта. Със стрелки са дадени ориентациите на долмените в района на Калово и Заберново.

сателитна снимка ог Google
Гугъл - спътникова снимка. Със син цвят е допълнително маркирана река Младежка, която надолу вдясно извън кадъра се слива с река Велека.

камъни от долмен
Сн. Любомир Цонев 2004г.

вътрешност на долмен
Сн. Любомир Цонев 2004г.

скица на долмен
Скица Любомир Цонев 2004г.

чертеж на долмен
Чертеж Даниела Агре

гривна от долмен
Бронзова гривна, находка на Даниела Агре. Снимката е взета от албума “Die Thraker… ” 2004 г. Открити са общо 3 фибулли, датирани в VІІІ в.пр.Хр.

Местоположение

В землището на с. Заберново (централната част на българска Странджа), в местността Лъгът, в границите на резервата Парория, върху билото западно от селото.

Локализация

N 42˚ 06’ 25.1”
E 27˚ 32’ 27.1”

Азимутална ориентация:

207.5˚

Информация

Еднокамерен с дромос. Отхлупен. Със запазена фасада.

Особености

Открити са в безреда останки от няколко трупа.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Долменът е разкопан много грубо до основи, което го лишава от механична устойчивост – стените скоро ще паднат навътре под натиска на околния насип. Нужно е спешно укрепване, но не с дъбова цепеница, както бе в 2004г., а с метални скоби. Нужно е да се изправят стените и да се сложи капакът поне на дромоса. Не зная дали е запазен капак на камерата. И вместо ръждясала тенекия е хубаво да се сложи цивилизован официален надпис.

Издирил, проверил

Литература

Даниела Агре, Археологическо проучване и интерпретация на два долмена в землището на село Заберново, Малкотърновска община (предварително съобщение) – Годишник на департамент Археология, том VІ за 2004, С., 2005, стр. 181- 183.

Даниела Агре, Семейни гробни съоръжения от територията на Централна Странджа (І хил. пр. Хр. – ІV в. сл. Хр.) – Земите на България – люлка на тракийската култура, том ІІ, изд. ТЕМП и СУ „Кл.Охридски”, С., 2005, стр. 104-109.

“Die Thraker. Der goldene Reich des Orpheus” издание Бон-София 2004 г. (каталог от изложба в Германия 2004 г.).

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка