Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - СКАЛНИ ДОЛМЕНИ
Група долменоподобни скално-изсечени камери в Яйлата (КОД RD-002/BG)

карта Черноморие

резерват Яйлата

долменоподобна камера
Двуделна долменоподобна скално-изсечена камера. Двуделните преобладават, общо не повече от 10. Сн. Любомир Цонев, 2009г.

скално стълбище
Оформление на дромоса към подземната камера – със стълбище, издялано в скалата. Сн. Любомир Цонев, 2009г.

лицев отвор
Оформление на лицев отвор. Уникално - запазен е капакът! Тук се вижда ролята на жлебовете както около отвора, така и по ръба на капака. Сн. Любомир Цонев, 2009г.

схема
Схема: Любомир Цонев, 2009г.

триделна скално-изсечена камера
Единствената триделна долменоподобна скално-изсечена камера. Стълбището на дромоса не е добре запазено. Сн. Любомир Цонев, 2009г.

букрания
В един от еднокамерните скални долмени на стената има релеф на бича глава с рога – т.н. букрания. Сн. Любомир Цонев, 2009г.

ГОРЕ

Местоположение

В археологичния резерват Яйлата до с.Камен бряг, северно от нос Калиакра, на брега на Черно море.

Локализация

Азимутална ориентация

Информация

В резервата Яйлата е запазена група от близко разположени скално-изсечени камери, на които съзнателно е придадена прилика с типични – леко скосени в горната си част.

Особености

Повечето са двуделни: камера и дромос-стълбище. Има и една триделна: две последователни камери и дромос-стълбище. При две-три от тях са запазени и капаците. При една е запазена и запушалка за лицевия отвор.

Вид и хронология

Скално-изсечена камера.

История

Опазване

Привлекателен и добре оформен атрактивен долменоподобен обект. Достатъчно е поне да се поддържа, да не обраства с паразитна растителност. Добре би било, ако се запазят и капаците, там където са оцелели до днес.

Издирил, проверил

Литература

П.Делев „Проблеми на скалните паметници в североизточна България”
– В сб. Североизточна България – древност и съвремие, том І, С 1985.

К. Порожанов „Гетско морско светилище при с. Камен бряг, Каварненско” – В сб. „Каварна – средище на българския североизток, Каварна 2007.

А.Салкин, Д.Топтанов „Некрополи от скални гробници по Добруджанското черноморско крайбрежие от нос Калиакра до село Камен бряг”
– TERRA ANTIQUA BALCANICA, том ІІІ, 1988, стр. 195-198.

Ив.Христов „Троглодитите. Непознатите траки и скалните паметници край морския бряг”, изд. Славена, В 2009г.
Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка