Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - КВАЗИМЕГАЛИТНИ ОБЕКТИ
Циклопски зид в тракийския град Додопара, Ямболско (КОД CW-009/ВG)

пътна карта

релефна карта

изохипси

крепост

манастирски възвишения
Поглед към Манастирските възвишения. Показан е със стрелка вр. Градището.

антична крепостЦиклопският зид от тракийската крепост Додопара.

циклопски зид
Циклопският зид отблизо. Виждат се огромните ломени камъни с неправилна форма.

ГОРЕ

Местоположение

Античната крепост Додопара се намира на най-високия връх Градище на Манастирските възвишения в района на село Голям манастир, западно от Елхово и северно от Тополовград, Ямболско. По план крепостта е продълговата, изтеглена в направлението СЗ-ЮИ.

Локализация

 

Азимутална ориентация

 

Информация

В района е открита плоча с надпис от голямо тракийско светилище,  посветено на Аполон, където се споменава оригиналното тракийско име на светилището, прилежащото селище и крепостта  -  Додопара. 

В друг надпис се споменава името на близкия тракийски град Кабиле.

Особености

Селището започнало да се развива като голям тракийски резиденциален и религиозен център още в V-ІV в.пр.Хр. Установено е сечене на монети. 

През римската епоха тук също имало град с укрепление, от което са останали и по-късните стени.

Вид и хронология

Циклопски зид.

История

Опазване

Циклопският зид на вр. Градището в Манастирските възвишения край Ямбол и Елхово е слабо известен на любителите на културния туризъм.

Той, обаче, е един романтичен и величествен паметник от класическата тракийска древност, който си струва да се посети.  Добре е да се почисти, маркира и популяризира заедно с близко разположените зидове на Кабиле в една по-обширна рамка като въплъщение на богатата мегалитна традиция на Балканите.

Издирил, проверил

Литература

Данните, представени тук, са почерпани от информационно табло в музея Кабиле.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка