Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за балканските мегалити

 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

ПРОЕКТ "БАЛКАНСКИ МЕГАЛИТИ"
ЕКИП И КОНТАКТ

Любомир Цонев е роден през 1954 г. в София. Средно образование завършва в 91 Немска езикова гимназия, а висше – във Физическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски” през 1978г. Оттогава до днес работи в Института по физика на твърдото тяло, сектор „Оптика и спектроскопия”. Понастоящем заема длъжност ст.н.с.ІІст., има научната степен д-р по физика. Работил е в следните области: интегрална оптика, дифракционни решетки, термотропни течни кристали, луминесценция.

От 2003 г. мегалитните паметници в България привличат вниманието му в качеството на хоби. В тясна връзка с тях, обаче, от 2009 г. поема инициатива да се усвои и прилага в България фотолуминесцентният метод за датиране в археологията (печена керамика и мегалитни обекти) и геологията (геологични проби). Методът е предложен във Великобритания през 70-те години на ХХ в., но в България не е намерил почва до днес.

e-mail

Димитър Колев е роден през 1947 г. в Бургас. Средно образование завършва в 1965 г. в математическа паралелка на 2-ра СПГ „Кл. Охридски”, Бургас,  а висше (специалност физика-производствен профил, специализация „астрономия”) във Физическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски”. През 1971 г. работи в Астрономическата обсерватория – Белоградчик (1971-73), редовен аспирант е в Астрономическия съвет на АН СССР в Москва (1973-1977). От 1978 и досега работи в Националната астрономическа обсерватория „Рожен” (41° 41' 41" N, 24° 44' 20" E ) към Института по астрономия при БАН. Заема длъжност ст.н.с.ІІст., с научна степен д-р. Работил е в следните области: звездна спектроскопия, наблюдателна астрономическа техника, архео- и етно-астрономия и история на астрономията.
Мегалитните паметници у нас се нуждаят и от изследване за закодирана информация, говореща за астрономически практики на създателите им (главно ориентация към изгреви и залези на небесни светила) и това определи неговия интерес към тези структури.  През 2006 и 2008 година (заедно с Веселина Колева от ИА БАН, Сезар Гонзалес от Мадридския автономен университет и Любо Цонев от ИФТТ, БАН) участвува в експедиции за измерване на ориентацията на оста на запазените долмени по нашите земи.

e-mail

В. Стойчев - администратор на портал "Нашето отечество България". Техническа поддръжка.

e-mail

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка