Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен на о-в Самотраки, Гърция (КОД D-011/GR)

море

долмен, гора
Сн. Н. Муцопулос, възпроизведена в книгата Валерия Фол „Скални топоси на вярата”, С 2007, стр. 37.

долмен, човек
Сн. Н.Муцопулос 1989

долмен, процеп
Сн. Н.Муцопулос, 1989. Долменът заснет отвътре, вижда се контактът между капака и стените. Доста примитивна изработка.

долмен, чертеж
Чертеж Н.Муцопулос 1989

Местоположение

Долменът D-011/GR, се намира на о-в Самотраки.

Локализация

В местността Яломандра.

Азимутална ориентация

Неопределена

Информация

Доста голям долмен, еднокамерен, без дромос.

Особености

Не може да се каже дали е имал лицев отвор, понеже лицевата стена не е запазена достатъчно и не личи на снимката. Запазена е една от покривните плочи. Могилата не достига капака. Прави впечатление, че стените са в смесена техника – частично монолитни, частично в суха зидария.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Би било прекрасно, ако се запази. Голям и красив обект.

Издирил, проверил

Литература

Валерия Фол „Скални топоси на вярата”, С 2007, стр. 37.

N.C.Moutsopoulos, “Tournee au Rhodope du Sud et a Samothrace” – In: Thracians and Mycenaeans (Proc. of Fourth International Congress on Thracology, Rotterdam 1984), publ. by Terra Antiqua Balkanica, Leiden-Sofia 1989, pp.246-279.
Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка