Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен при с. Руса, Гърция (КОД Drhod-006/GR)

Карта България и Гърция

рисунка на долмен
Рис. Н. Муцопулос, 1989г.

схема схема, рисунка
Чертежи Н. Муцопулос, 1989г.

оси на долмен
Чертеж Н. Муцопулос, 1989г.

Местоположение

Долмени в гръцка територия има при селата РУСА, КОТРОНЯ и КИЛА. Разположени са южно от Ивайловград, следвайки плавно снижаващите се склонове на Източните Родопи към устието на р. Марица (по десния й бряг).

Локализация

Под заглавието „ДОЛМЕН #6” ще разбираме група от 4 по-големи и по-малки долмена, разположени до с. Руса, в местността Скопия. Индивидуалната им идентификация не е възможна засега.

Азимутална ориентация

Неопределена

Информация

Четрите долмена в група под номер 006/GR (с.Руса, местност Скопия) са разнообразни. Със снимки не разполагаме. Всичките са еднокамерни и без дромос. Насипът не достига нивото на капака.

Особености

 

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Състоянието е различно, но допуска реставрация без особена неопределеност.

Издирил, проверил

Литература

N.C.Moutsopoulos, “Tournee au Rhodope du Sud et a Samothrace” – In: Thracians and Mycenaeans (Proc. of Fourth International Congress on Thracology, Rotterdam 1984), publ. by Terra Antiqua Balkanica, Leiden-Sofia 1989, pp.246-279.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка