Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен при с. Котроня, Гърция (КОД Drhod-008/GR)

карта, Котроня

долмен, поляна
Сн.: Диамандис Триандафилос, 1983г.

реставрация
Сн. Диамандис Триандафилос, 1983. Реставриран глинен съд, намерен при разкопки около долмени в гръцките Източни Родопи.

Местоположение

Долмени в гръцка територия има при селата РУСА, КОТРОНЯ и КИЛА. Разположени са южно от Ивайловград, следвайки плавно снижаващите се склонове на Източните Родопи към устието на р. Марица (по десния й бряг).

Локализация

ДОЛМЕН 008/GR е при с. Котроня в местността Петротопос.

Азимутална ориентация

Неопределена

Информация

Долмен 008/GR (с. Котроня, местност Петротопос) е еднокамерен. Не е запазен капакът. Могила няма изобщо.

Особености

Интересен лицев отвор – издълбан е странично в предната стена. Същото разположение има и лицев отвор на долмен при с. Черничево в българските Източни Родопи.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Не е в добро състояние.

Издирил, проверил

Литература

Diamandis Triandaphyllos “Les monuments megalithiques en Thrace occidentale” – In: PULPUDEVA, Vol.4, Ed. De l’Academie Bulgare des Sciences, Sofia 1983, pp.145-163.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка