Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен при с. Кила, Гърция (КОД Drhod-010/GR)

карта, Александрополис

реставриран глинен съд
Засега публикуваме снимка на реставриран глинен съд, открит при разкопки около долмени в гръцките Източни Родопи. Сн. Диамандис Триандафилос, 1983г.

Реализаторите на проект "Балкански мегалити" молят любителите на старините, които са посетили мястото и разполагат със снимки, да ги предоставят за публикуване. Авторството им ще бъде изписано под всяка снимка.

Местоположение

Долмени в гръцка територия има при селата РУСА, КОТРОНЯ и КИЛА. Разположени са южно от Ивайловград, следвайки плавно снижаващите се склонове на Източните Родопи към устието на р. Марица (по десния й бряг).

Локализация

ДОЛМЕН 010/GR (вероятно цяла група) е при с. Кила.

Азимутална ориентация

Неопределена

Информация

Особености

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Издирил, проверил

Литература

Георги Нехризов „Могилните некрополи в Източните Родопи” (І международен симпозиум „СЕВТОПОЛИС” на тема: „Надгробните могили в Югоизточна Европа”, Казанлък, 4-8 юни 1993 г.)

Diamandis Triandaphyllos “Les monuments megalithiques en Thrace occidentale” – In: PULPUDEVA, Vol.4, Ed. De l’Academie Bulgare des Sciences, Sofia 1983, pp.145-163.
Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка