Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалитите на Балканите

 

 

 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

ПРОЕКТ "БАЛКАНСКИ МЕГАЛИТИ"
Списък на хората, които са подкрепили проекта „Балкански мегалити” и са помогнали при издирването и документирането на обекти

Веселина Колева (Институт по астрономия, БАН)

Антонио Сезар Гонзалес-Гарсия
(Институт по астрофизика, Тенерифе, Испания)

Андрей Ангелов (ИФТТ-БАН)

Мариана Кънева (ИФТТ-БАН)

Светослав Рашев (ИФТТ-БАН)

Руслан Костов (МГУ „Св.Иван Рилски”, София)

Красимира Петрова (СУ „Св. Кл. Охридски”, София)

Николай Трейман (София)

Иван Иванов (София)

Димитрина Митова-Джонова (София)

Димо Астаджов (ИФТТ-БАН)

Мирослав Станчев (Пловдив)

Христо Тодев (Димитровград)

Атанас Цветков (Габрово)

Светослав Соловьов и д-р Любомир Калудов (Бургас)

Христо Тодоров (Казанлък)

Иван Джурелов и Милен Михайлов (Ямбол)

Стоян и Стефан Проданови (Свищов)

Рени и Филип Апостолови (Шумен)

Асен Салкин (Каварна)

Николай и Ирина Флорови (Ванкувър)

Светозара Петрова (Аугсбург)

Асен Чилингиров (Берлин)

арх. Елица Виткова и Велин Стойчев – администратори на портал „Нашето отечество България”

В Странджа:

Инж.-лесовъд Стефан Златаров (директор на Парк Странджа)

Динко Грудов (служител в Парк Странджа)

инж.-лесовъд Жечо Жечев (Лесозащитна станция Варна, клон Бургас)

инж.-лесовъд Димитър Янков (директор на Държ. Агенция по горите, гр. Средец)

Мирослав Пенев (лесовъд в Държ. Агенция по горите, гр. Средец)

Тодор Горов (с.Заберново)

Димитър Ангелов Димитров (с.Голям Дервент)

Ангелина Василева (с.Крайново)

Керка Мандаджиева (с.Белеврен)

Мирослав Пенев (ДАГ гр. Средец)

В Сакар:

Златка и Петър Караманови (с.Хлябово)

Янко Богданов (с.Хлябово), Красимир Янков (с.Хлябово)

Делчо Стайков (с.Българска поляна)

Васил Мутафчиев (с.Радовец)

Делчо Маджаров (с.Черепово)

Петър Чоков (с.Оряхово)

В Източните Родопи:

Георги Костов и Ясен Асенов Николов (с.Черничево)

Георги Дамянов (Ивайловград)

Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги