Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

ПРОЕКТ "БАЛКАНСКИ МЕГАЛИТИ"
ГЕОЛОЖКИ ДАННИ ЗА ДОЛМЕННИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ

ОБЩИ ГЕОЛОЖКИ КАРТИ ЗА ЦЯЛАТА ДОЛМЕННА ЗОНА ОТ РАЗЛИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ:

А/ Странджа, Сакар, Изт.Родопи [Кратка българска енциклопедия, том 1, изд. на БАН, С 1963]
Геоложка карта на България
Клик върху изображението ще го увеличи.

Б/ Странджа, Сакар, Изт.Родопи [Географски атлас България, за средните училища, Главно управление по картография, С 1970]
Странджа, Сакар
Клик върху изображението ще го увеличи.

В/ Странджа, Сакар, Изт.Родопи [“План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 2010-2015 година” = “Plan for river basin management in the East Thracian region 2010-2015”]:
източнобеломорски район
Клик върху изображението ще го увеличи.

Г/ Само Странджа и Сакар [Ruslan Kostov in: Geoarchaeology and Archaeomineralogy – Proceedings of the International Conference, 29-30 Oct 2008, Publ. House “St. Ivan Rilski”, Sofia]
геоложка карта на Странджа
Клик върху изображението ще го увеличи.

Д/ Само Източните Родопи – Крумовградски район – с.Черничево [Lyubomira Macheva in: Geochemistry, Mineralogy and Petrology, Vol. 35, Sofia 1998, Journal published by the Bulg. Acad. of Sciences, Sofia].
Източни Родопи
Селищата в синьо са маркирани и върху географската карта за по-добра ориентация. Клик върху изображението ще го увеличи.

Ивайловград
Клик върху изображението ще го увеличи.

Е/ Сакар, Дервентските възвишения и Странджа
Картите са взети от Магистърската теза на Nadezhda SLAVOVA – GARLATTI (Université de Grenoble II Pierre Mendès-France, 2006-2007) на тема “La recherche archéologique en Bulgarie du Sud-est depuis les études pionnières à nos jours : la région de la Strandzha et du Sakar revisitée”. Като свой източник авторката цитира монографията Г.Чаталов, Геология на Странджанската зона в България. – Изд. БАН и Институт по геология, София 1990. Н. Славова-Гарлати е дала надписите на френски език.

Геологическа карта на Сакар планина
Геологическа карта на Сакар планина по Чаталов/Славова-Гарлати.
Клик върху изображението ще го увеличи.

Геологическа карта на Дервентските възвишения
Геологическа карта на Дервентските възвишения по Чаталов/Славова-Гарлати.
Клик върху изображението ще го увеличи.

Чаталов/Славова-Гарлати
Геологическа карта на Странджа планина по Чаталов/Славова-Гарлати.
Клик върху изображението ще го увеличи.

ГОРЕ

Методът за датиране на каменни археологични съоръжения чрез оптично стимулирана луминесценция (Optically Stimulated Luminescence) е приложим към скални породи, които съдържат кварц.
По наша информация повечето долмени в Странджа и Сакар са сглобени от плочи от кварцсъдържащ гранитогнайс. Малък брой долмени в Странджа (напр. До с.Заберново) са от мраморни плочи.

В Източните Родопи има три групи долмени: Харманлийска (с.Остър камък), Крумовградска (с.Черничево) и Ивайловградска (между селата Кобилино-Плевун- Железино). Първите две долменни полета съдържат плочи от гранитогнайс, а третата е изградена от шистови плочи.
Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка