Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ - ЦИКЛОПСКИ ЗИДОВЕ
Циклопски зидове край град Ксанти (КОД CW-001/GR)

карта на Гърция
Източник Google Maps

релефна карта
Източник Google Maps. Мястото на циклопските зидове в околностите на Ксанти е отбелязано със синьо кръгче.

циклопски зид
Сн. Н.Муцопулос, цитираната по-долу статия. 1984г.

циклопски зидове
Сн. Н.Муцопулос, цитираната по-долу статия. 1984г.

ГОРЕ

Местоположение

По южните склонове на Източните Родопи в околността на град Ксанти, до манастира Архангелиотиса.

Локализация

Азимутална ориентация

Информация

Циклопски зидове край град Ксанти в Гърция.

Особености

Великолепни образци на циклопски зидове по беломорските склонове на Източните Родопи, в околностите на град Ксанти.

Вид и хронология

Циклопски зид.

История

Опазване

Не особено популярен туристически обект, но очевидно обгрижван. Зидовете са запазени на доста голяма височина. В по-добро състояние от подобните зидове в Пловдив и Кабиле в България.

Издирил, проверил

Литература

N.C.Moutsopoulos, “Tournee au Rhodope du Sud et a Samothrace

– In: Thracians and Mycenaeans (Proc. of Fourth International Congress on Thracology, Rotterdam 1984), publ. by Terra Antiqua Balkanica, Leiden-Sofia 1989, pp.246-279.
Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка