Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ - ЦИКЛОПСКИ ЗИДОВЕ
Циклопски зид в светилището в Делфи (КОД CW-002/GR)

карта, Делфи
Източник Google Maps

релефна карта
Източник Google Maps.Мястото на циклопските зидове при Делфи е отбелязано със синьо кръгче.

туризъм в Гърция
Сн. Любомир Цонев, 2009г.

каменен градеж
Сн. Любомир Цонев, 2009г.

циклопски зид
Снимка от книгата: J.Cope “The Megalithic European (The 21-st century traveller in prehistoric Europe)”, Harper Collins Publ., London 2004.

ГОРЕ

Местоположение

По стръмния югоизточен склон на планината Парнас, над светилището на Аполон в Делфи, западно от Атина.

Локализация

Азимутална ориентация

Информация

Квазимегалитен подход: градеж, а не сглобка, но от грамадни и слабо обработени блокове (с минимално отнемане на материал, с максимална близост до оригиналната форма).

Особености

В класическа Гърция (VІ-ІV в.пр.Хр.) тези градежи са били анахронизъм с много стар и практически забравен произход. Съществували предания, че такива зидове били градени от гиганти, наречени циклопи, които отдавна били изчезнали.

В светилището в Делфи може да се наблюдава извънредно интересният процес: класическите дребномодулни храмове са надграждани върху по-стари циклопски, квази-мегалитни тераси, т.е. старите градежи не са били унищожени, а са били използвани като основа за новите. Стените на циклопската тераса, обаче, върху която е разположен главният храм на Аполон, са били подравнени при строежа на храма в съответствие с по-новите представи за строителство – строго паралелопипедни форми с гладки стени.

Вид и хронология

Циклопски зид.

История

Опазване

Привлекателен и добре оформен атрактивен обект. Гръцките власти обгрижват добре цялото светилище на Аполон, но в екскурзоводските беседи не се пояснява, че тук има два слоя култура един върху друг: квази-мегалитен (циклопски) и класически дребномодулен (квадров).

Издирил, проверил

Литература

J.Cope “The Megalithic European (The 21-st century traveller in prehistoric Europe)”, Harper Collins Publ., London 2004.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка