Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ - КАМЕННИ КРЪГОВЕ
Мегалитен кръг в Микена (КОД SC-001/GR)

Картите и спътниковите снимки са от Гугъл.карта на Гърция

Микена

гробници

мегалитен кръг
Снимката е взета от цитираната книга.

ГОРЕ

Местоположение

Прочутият кръг на гробниците в Микена.

Локализация

Азимутална ориентация

Информация

Обектът е датиран между ХVІ и ХІІв. пр. Хр. Мегалитният кръг в Микена е своеобразен "портал" между неолитната и бронзова епоха в Гърция.

Особености

Вместо чрез зидане по слоеве от малки блокове-квадри, стената е създадена като са забивани вертикално в терена огромни плочи, които се допират само по страничните си ръбове. Образцов мегалитен градеж. Такива мегалитни кръгове ограждат свещени пространства, гробници или долмени.

Вид и хронология

Мегалитен кръг.

История

Опазване

Микена е изключително популярен, атрактивен и образцово поддържан обект.

Издирил, проверил

Литература

J. Cope “The Megalithic European (The 21-st century traveller in prehistoric Europe)”, Harper Collins Publ., London 2004.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка